Ēdināšana

Ēdināšanu nodrošina SIA “Žaks – 2”

Visus jautājumus un ierosinājumus par ēdienkarti sūtīt uz birojs@gardbridis.lv