Projekti

Lai iepazītu Latvijas putnu daudzveidību, Rīgas Franču licejā 1.-6.klašu skolēniem aprīlī tika organizētas Putnu dienas. Katrai klasei bija jāsagatavo plakāts par izlozēto putnu.  Sadarbībā ar skolotājām licejā tika izveidota radošo darbu izstāde “Putni”, kurā iekļāva skolēnu veidotos plakātus, interešu izglītības pulciņu “Lart” un “Jautrās krāsiņās” dalībnieku zīmējumus, kā arī tematisko nodarbību grupas “Mazā tēlniecība” bērnu veidotās putnu figūras no plastikas. Izstādi papildināja  2.klašu skolēnu veidotās kolāžas un 5.klašu skolēnu radītie darbi dizaina un tehnoloģiju stundās.

Sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību 4.-5.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar  ornitologu Agni Bušu. Viņš iepazīstināja skolēnus ar savu profesiju, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai kļūtu par ornitologu. Skolēni uzzināja par ornitologa darba ikdienu, nepieciešamo aprīkojumu, kā arī redzēja atšķirīgus putnu būrīšus: pūces būrīti un tādu, kas paredzēts vairākām putnu ģimenēm. Skolēniem bija iespēja dalīties pieredzē arī ar saviem putnu vērojumiem.

Skolēni klasēs piedalījās konkursā “Izzini putnus!”. Arī mācību priekšmetu stundas caurvija putnu tēma. Skolas informatīvajā  ekrānā skolēniem tika piedāvāta interesanta un aizraujoša informācija par putniem Latvijā un plašajā pasaulē.

22.04.2024.

Previous slide
Next slide
Konkursa uzvarētāji
Konkursa finālisti
Previous slide
Next slide

Skaļās lasīšanas konkurss

26.martā Rīgas Franču licejā jau otro gadu norisinājās Skaļās lasīšanas konkurss 1.-3. klašu skolēniem. 

Žūrija atzina, ka piemērotas un interesantas literatūras izvēle skaļajai lasīšanai ir spilgts piemērs tam, ka skolēniem patīk lasīt. Konkurss sekmē interesi par lasīšanu un grāmatām arī tiem skolēniem, kuri vēl nav atraduši savu ceļu grāmatu lasīšanas pasaulē.

Skolēni, kurus pamanīja žūrija un īpaši izcēla par viņu veikumu:

1.klašu grupā: 1. vieta Gabriels Linde, 1. b klase; 2. vieta Elza Elizabete Lasmane, 1. b klase; 3. vieta Stella Anna Kronberga, 1.d klase.

2.klašu grupā: 1. vieta Eva Ruce, 2. a klase; 2. vieta Loreta Elza Garda, 2. a klase; 3. vieta Matīss Veliks, 2. d klase.

3.klašu grupā: 1. vieta Marta Finogejeva, 3. d klase; 2. vieta Artūrs Šteinalts, 3. a klase; 3. vieta Alma Dupate, 3. a klase.

12.04.2024.

Frankofonijas mēnesis

Godinot franču valodu un kultūru un ļaujot izteikt piederību franču valodā runājošajai kopienai, ik gadu martā svin vispasaules Frankofonijas mēnesi. Arī Rīgas Franču licejā Mēness ielā visa mēneša garumā notika dažādas aktivitātes un pasākumi. 1.-3. klašu skolēni veidoja krāšņu virteni ar Frankofonijas dalībvalstu karodziņiem; piedalījās klases dzejoļu konkursā, parādot savu prasmi izteiksmīgi un ar skaistu izrunu skaitīt dzejoļus franču valodā. 4.-6. klašu skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanās par Frankofoniju un franču valodu, piedaloties klases viktorīnās.

Meklējot līdzīgo un atšķirīgo franču un angļu valodā, 5.-6.klašu franču valodas skolotāji sadarbībā ar angļu valodas skolotājiem piedāvāja skolēniem salīdzināt leksiku abās valodās – meklēt līdzīgo un atšķirīgo.

Tuvojoties Frankofonijas mēneša noslēgumam, 22.martā notika Frankofonijas koncerts 3.-6.klašu skolēniem, vienojot radošos skolu jauniešus un skolotājus. Koncerta vadītāji (tautumeita – Agnete Rancāne, 4.d kl., un Mazais princis – Patriks Dominiks Rūtenbergs, 6.b kl.) sprieda, kāpēc cilvēki mācās franču valodu. Tā ir kultūras un mākslas valoda, tāpēc koncerta laikā skanēja gan dziesmas, gan dzejoļi. Skatītājiem bija iespēja arī noskatīties teātra lugu “Sniegbaltīte un septiņi rūķi”.

04.04.2024.

Previous slide
Next slide

Olimpiskās spēles Parīzē

Svinot Frankofonijas svētkus, 1.klašu skolēni grupās izveidoja afišas par godu 2024.gada vasaras Olimpiskajām spēlēm, kuras notiks Parīzē.
2.stāva vestibilā ir izveidota un apskatāma skolēnu radošo darbu izstāde. Afišas tapa, pateicoties latviešu un franču valodas skolotāju sadarbībai.

5.klases un 6.a-1, 6.b-1, 6.c-1 un 6.d -1 taisīja plakātu angļu un  franču valodā, meklējot kopīgos un atšķirīgos (rakstībā) sporta veidus.

 

5.klašu darbiņi: Grade_5

6.klašu darbiņi: Grade_6

26.03.2024.

Citāda fizika

26.martā Rīgas Franču licejā sadarbībā ar “Elektrum” un “FIZMIX”  6.klašu skolēni iepazina fiziku no interesantās puses. Skolēni uzzināja, kas ir energoefektivitāte, kuras elektroierīces patērē visvairāk elektrības un kā efektīvi taupīt elektrību. Prieku skolēniem sagādāja  eksperimenti, kuros varēja izjust elektrību un vērot eksperimentus ar šķidro slāpekli.

26.03.2024.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Ar mākslu par skaistu un interesantu vidi

Rīgas Franču liceja radošās studijas ”Lart” 4.-6. klases skolēni un pulciņa ”Jautrās krāsiņas” 1.-3. klases skolēni skolotājas Lanas Bikavnieces vadībā skolas 1.stāva foajē izveidojuši savu darbu izstādi. Veidotie darbi tiks izmantoti skolas ēdnīcas dekoru izveidei.

06.03.2024.

Klāva Elsberga zīmē

Sajust un saprast savējos ir svarīgi. Tā nolēma mūzikas un literatūras skolotājas (7.-12.kl.), projektā piedalīties uzaicināja arī datorikas kolēģi, un tas viss, lai 2024.gada janvāris licejā noritētu Klāva Elsberga zīmē.

Skolas 2.stāva gaitenis kļuva par grafiskās dzejas izstādi. Vienā no skolas televizoriem bija skatāmas 9.klases skolēnu veidotās digitālās prezentācijas, kuras līdz ar skolotājiem vērtēja arī 10.klases skolēni. Bet dienu pirms savas pusapaļās dzimšanas dienas ar daļu 11. un 12.klases skolēnu par radošo pieredzi un aktuālajām interesēm sarunājās dzejnieks un tulkotājs Jānis Elsbergs. Savējo mēnesis izdevās.

28.02.2024.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Foto: uzturaakademija.lv

Vienkārši par sarežģīto

12.februārī 6.a un 6.c klasei tika organizēta nodarbība par veselīgu uzturu. Nodarbību vadīja kulinārijas blogeris un recepšu grāmatu “Piparēdiens”, “Piparēdiens 2 #pavienkāršo” autors Pipars. Tika runāts par to, kas ir veselīgs uzturs, ko nozīmē pilnvērtīgs uzturs, cik liela ir viena porcija, kādai informācijai jāpievērš uzmanība uz produktu etiķetēm, kas ir labie un sliktie cukuri un daudz ko citu. Pēc teorētiskās daļas kopā skolēni pagatavoja vienkāršu un sabalansētu maltīti.

20.02.2024.

Drošāka interneta diena

Rīgas Franču liceja skolēni arī šogad svinēja Drošāka interneta dienu.

6.februārī tika rīkotas svētku klases stundas, tematiskas datorikas nodarbības, kā arī notika pasākums “Drošāka interneta diena 2024 skolēns – skolēnam”. Šajā pasākumā 5.klašu skolēni vadīja nodarbību stacijās 3.klašu skolēniem – “Droša parole”, “Riski internetā”, “Kibermobings” un “Vecuma ierobežojumi sociālajos tīklos”. Skolēni sagatavoja dažādas izglītojošas aktivitātes, piemēram, darba lapas, testus, galda spēles, prezentācijas, uzvedumus, bukletus par noteikto tematu. Pasākuma izskaņā 3.klašu skolēni balsoja par labāko staciju. 

Visi dalībnieki saņēma konfektes no drossinternets.lv, pateicībā par piedalīšanos. Interesantāko aktivitāšu vadītājiem tika pasniegtas īpašas konfekšu kastes. 

Paldies visiem par aktīvu līdzdalību!

RFL februārī turpina aktualizēt jautājumus par drošību internetā.

7.02.2024.

Previous slide
Next slide

Sociāli emocionālo prasmju pilnveide

Rīgas Franču licejs uzsācis sadarbību ar ESI centru (Emocionālā, sociālā intelekta centrs). Centrs sadarbībā ar skolu īsteno projektu, kura laikā ESI centra sociālo prasmju treneri divās pamatskolas klasēs (5.a un 7.b) pilnveidos skolēnu sociālo un emocionālo inteliģenci. Sociāli emocionālās prasmes ir nākotnes profesionālo kompetenču saraksta augšgalā. Projekta laikā tiks apskatītas tēmas: emocionālās prasmes, mērķtiecība, apzinātība, pašregulācija, komunikācija, empātija. 

Projekta ietvaros treneri vada 3 nodarbības par emocionālajām prasmēm ar mērķi vairot skolēnos apzinātību un sevis izziņu.  

Katram skolēnam tiek dāvināta grāmata, kura aktīvi tiek izmantota emocionālo prasmju pilnveides procesā. 

09.01.2024.

Par drošībuTurpinot sadarbību ar Rīgas Domes Labklājības departamentu, Rīgas Franču licejā 1. klašu skolēniem notika nodarbība par traumatisma profilaksi “Drošība mājās un sabiedriskās vietās”.

Uzsverot drošu un nedrošu rīcību katrā situācijā, nodarbības vadītāji Lapsa un Vilks izspēlēja dažādas bērniem aktuālas situācijas, kurās visbiežāk tiek gūtas traumas.

Pēc nodarbības bērniem tika izdalītas krāsojamās grāmatiņas, kurās darbojas tie paši tēli – Vilks un Lapsa. Ievērojot noteikumus, mēs varam justies droši! 


04.12.2023.

Absolventu pieredzes stāsti

 

Lai aizdomātos, kāpēc ikvienam sabiedrībā jābūt atbildīgam un spējīgam pārstāvēt argumentētu viedokli, 15.novembrī liceja 11. un 12.klases jaunieši tikās ar skolas absolventu Ph.D. Rihardu Bambalu – Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas departamenta vadītāju. Pasākuma beigās ne vienam vien bija sajūta, ka saruna varētu būt bijusi garāka, jo par veidiem, kā netikt apmānītam vai kā pazīt un rīkoties dezinformācijas konstatēšanas gadījumos, būtiski runāt vēl un vēl.

21.11.2023.

Eiropas Valodu diena 2023

Eiropas Valodu dienas ietvaros mācību stundās skolēniem bija iespēja iepazīties ar frazeoloģismiem trīs valodās. Skolēni ne tikai uzzināja jaunus teicienus un to pārnestās nozīmes, bet arī atrada to alternatīvas citā valodā.

Izzinot dažādus frazeoloģismus, tapa starpdisciplinārs projekts, kurā 2.-6.klašu skolēni veidoja ilustrācijas izvēlētajam frazeoloģismam. Skolēnu darbi tika apkopoti izstādē skolas telpās.

09.10.2023.

Eiropas Valodu dienas ietvaros mācību stundās skolēniem bija iespēja iepazīties ar frazeoloģismiem trīs valodās. Skolēni ne tikai uzzināja jaunus teicienus un to pārnestās nozīmes, bet arī atrada to alternatīvas citā valodā.

Kosmosa izziņas centra apmeklējums

Projekta “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs ” izlozes rezultātā 12.c un 12d klase ieguva iespēju bez maksas apmeklēt Kosmosa izziņas centru. Skolēniem bija  iespēja uzzināt par planētu kolonizācijas ideju, Visuma izpēti un  konstruēt pašiem savas raķetes.


02.10.2023.

Sadarbība ar Rīgas domes Labklājības departamentu

Rīgas Franču licejā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Rīgas domes Labklājības departamentu, kurš ik gadu piedāvā skolēniem vērtīgas nodarbības. Šogad pirmā nodarbība ir 3.-5. klašu skolēniem “Veselīga uztura paradumu veicināšana”, kuru vada uztura speciāliste Samanta Elizabete Ozola. 

18.09.2023.

 Nodarbība 3.-5.klašu skolēniem ” Veselīga uztura paradumu veicināšana”.