Mācību sasniegumi

2022./2023. m.g.

Olympiade interbaltique de la langue française

Aprīļa sākumā Tallinā norisinājās Baltijas valstu franču valodas olimpiāde.

1. vietu ieguva Marta Grosena,11.d

2. vietu ieguva Kurts Mitenbergs, 12.c

3. vietu ieguva Aleksa Vītola, 11.d

Atzinību par piedalīšanos šajā olimpiādē ieguva Una Līna Lauciņa, 11.d

Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības lasījumi

2021./2022. m.g.

Rīgas Franču licejs 2021.2022. m.g. Ata Kronvalda fonda skolu reitingā ierindojās 3. vietā.

Ceļojošo balvu Lielā pūce un Mazā pūce pasniedz labākajiem skolu kolektīviem par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs.

2020./2021. m.g.