Mācību sasniegumi

Zvaigžņu reitings ir skolas reitings, kurā tiek ņemti vērā skolēnu rezultāti starptautiskajās olimpiādēs. Šogad licejs ierindojas augstajā 3. vietā. 

2022./2023. m.g.

Olympiade interbaltique de la langue française

Aprīļa sākumā Tallinā norisinājās Baltijas valstu franču valodas olimpiāde. 

Olimpiāde popularizē un pastiprina motivāciju lietot franču valodu starpkultūru kontekstā, kā arī padziļināti iepazīstina ar katras valsts kultūru.

1. vietu ieguva Marta Grosena,11.d

2. vietu ieguva Kurts Mitenbergs, 12.c

3. vietu ieguva Aleksa Vītola, 11.d

 

Atzinību par piedalīšanos šajā olimpiādē ieguva Una Līna Lauciņa, 11.d

Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības lasījumi

2021./2022. m.g.

Rīgas Franču licejs 2021.2022. m.g. Ata Kronvalda fonda skolu reitingā ierindojās 3. vietā.

Ceļojošo balvu Lielā pūce un Mazā pūce pasniedz labākajiem skolu kolektīviem par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Lāčauniece saņēma Ata Kronvalda prēmiju par ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā.

Rīgas Franču licejs 2020./2021. mācību gadā Ata Kronvalda fonda skolu reitingā ierindojas 3. vietā.