Zinātniski pētnieciskais darbs

Valsts 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

1. pakāpe

Luīzei Šnorei par darbu “Latviešu oriģināldramaturģija: stereotipi 21. gadsimta sabiedrībā Justīnes Kļavas lugās “Dvēseļu putenis” un “Sidraba šķidrums”, darba vadītāja Inese Lāčauniece

2. pakāpe

Nikolai Plātei par darbu “Gastropoētiskais aspekts Anšlava Eglīša novelēs “Izsalkuša zēna pavārgrāmata”, “Olas”, stāstu krājumā “Švābu kapričo” un Laimas Kotas romānā “Cilvēks ar zilo putnu”, darba vadītāja Inese Lāčauniece Alīnai Elizabetei Āboliņai par darbu “Ar likumpārkāpējiem strādājošo personu emocionālā labsajūta un stresa pārvarēšanas mehānismi”, darba vadītāja Sandra Slūka

3. pakāpe

Alisei Ekstai un Beatei Baugai par darbu “Jauniešu paradumi un zināšanas par kontracepcijas metodēm vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem”, darba vadītāja Agneta Šneidere

Viktorijai Grietniecei par darbu “Plašsaziņas līdzekļu neapzināta sabiedrības provocēšana, virsrakstos izmantojot minoritāšu pazīmes”, darba vadītāja Diāna Berga

Rīgas reģiona 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

1. pakāpe

Nikolai Plātei par darbu “Gastropoētiskais aspekts Anšlava Eglīša novelēs “Izsalkuša zēna pavārgrāmata”, “Olas”, stāstu krājumā “Švābu kapričo” un Laimas Kotas romānā “Cilvēks ar zilo putnu””, darba vadītāja Inese Lāčauniece

Ketijai Jurčenko par darbu “Mūzikas terminu un jēdzienu lietojums Ingas Žoludes darbā “Vendenes lotospuķe’’”, darba vadītāja Inese Lāčauniece

2. pakāpe

Luīzei Šnorei par darbu “Latviešu oriģināldramaturģija: stereotipi 21. gadsimta sabiedrībā Justīnes Kļavas lugās “Dvēseļu utenis” un “Sidraba šķidrums””, darba vadītāja Inese Lāčauniece

Alisei Ekstai un Beatei Baugai par darbu “Jauniešu paradumi un zināšanas par kontracepcijas metodēm vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem”, darba vadītāja Agneta Šneidere

Viktorijai Grietniecei par darbu “Plašsaziņas līdzekļu neapzināta sabiedrības provocēšana, virsrakstos izmantojot minoritāšu pazīmes”, darba vadītāja Diāna Berga

Reinim Āboltiņam par darbu “Optimālais nātrija fluorescīna satura diapazons Jelgavas Biomasas koģenerācijas stacijas trases ūdenī”, darba vadītāja Dace Bērziņa

Krišjānim Dzenim par darbu “Gaisa plūsmas ietekme uz siltumizolējošo materiālu efektivitāti”, darba vadītājs Jurijs Gladčenko

Mārcim Skirmantam par darbu “Skaņas reverberācijas laiks Rīgas koncertzālēs”, darba vadītājs Jurijs Gladčenko

Kārlim Dobelniekam par darbu “Covid-19 pandēmijas radīto mācību procesa izmaiņu ietekme uz skolēna spēju koncentrēšanās spēju mācību vielas apguvē”, darba vadītāja Maija Ruķere

Evelīnai Siliņai par darbu “2021.gada pašvaldību vēlēšanās kandidējošo jauniešu neievēlēšanas iemesli un to indikators – viņu aktivitāte sociālajā tīklā Facebook”, darba vadītāja Vineta Kantāne

Alīnai Elizabetei Āboliņai par darbu “Ar likumpārkāpējiem strādājošo personu emocionālā labsajūta un stresa pārvarēšanas mehānismi”, darba vadītāja Sandra Slūka

3. pakāpe

Sančetai Elizabetei Šmitei par darbu “Antibakteriālo ziepju efektivitāte salīdzinājumā ar antibakteriālo elementu nesaturošām ziepēm plaukstu mikrofloras kultivēšanas rezultātā”, darba vadītāja Dace Bērziņa

Ievai Žagarei par darbu “Feminisma idejas Ivandes Kaijas romānā “Iedzimtais grēks”, Ingas Gailes romānā “Rakstītāja” un Jāņa Ūdra romānā “Ivande Kaija. Sievietes dzelme””, darba vadītāja Inese Lāčauniece

Aleksandrai Gorbačenko par darbu “Biopolimēru izmantošana pārtikas preču iepakojuma ražošanā”, darba vadītāja Dace Bērziņa

Kristiānai Krastiņai par darbu “Stereotipu par autovadītājām sievietēm izvērtējums”, darba vadītāja Evi Daga_Krūmiņa

Esterei Šicai un Elzai Fedorovskai par darbu “Audio austiņu radīto skaņas vibrāciju izplatīšanās”, darba vadītājs Jurijs Gladčenko

Rihardam Gaveikam par darbu “ Zazen meditācijas ietekme uz cilvēka pašsajūtu”, darba vadītāja Maija Ruķere

Ancei Grebstelei un Annai Mēterei par darbu “Dažāda veida masku aizsardzības efektivitāte atkarībā no mikroorganismu skaita”, darba vadītāja Maija Ruķere

Katrīnai Dambeniecei par darbu “Skaņas sintēze un signālu apstrāde – ar spriegumu vadāms modulārais sintezators”, darba vadītājs Jurijs Gladčenko

Martai Ulisei Elksniņai par darbu “Kognitīvā disonanse saistībā ar gaļas paradoksu”, darba vadītājs Normunds Legzdiņš

Valsts 45. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

1. pakāpe

Frančeskai Binderei par darbu “Telpas un laika elementu nozīme tēlu atklāsmē Floriana Zellera triloģijas “Māte”, “Tēvs”, “Dēls” iestudējumos Latvijas teātros” (Humanitārās un mākslas zinātnes), darba vadītāja Signe Ābola

Kristīnei Krūmiņai par darbu “Dabas tēlu nozīme galvenā tēla atklāsmē Leona Brieža romānā “Vilcene un atraitnis”” (Humanitārās un mākslas zinātnes), darba vadītāja Signe Ābola

Aleksandram Kabakovam par darbu “Rūdolfa Akera devums latviešu bērnu literatūrā” (Humanitārās un mākslas zinātnes), darba vadītāja Signe Ābola, konsultante Ilze Stikāne

Elizabetei Marjutinai par darbu “Bērna tēls 20. gadsimta pēckara gados Baltijas valstu literatūrā” (Humanitārās un mākslas zinātnes), darba vadītāja Inese Lāčauniece

Tomam Henrijam Zeltiņam un Gustavam Viļumam par darbu “Glikozes līmeņa izmaiņas asinīs pēc dažādu makrovielu kombināciju uzņemšanas organismā” (Medicīnas un veselības zinātnes), darba vadītāja Elizabete Laiviņa

2. pakāpe

Undīnei Bruģei un Kristai Paeglei par darbu “PM(1) cieto vielu daļiņu skaita koncentrācija izvēlētajās vietā Rīgā un Lielvārdē” (Vides zinātne), darba vadītāja Maija Ruķere, konsultante Žanna Martinsone Patrīcijai Dailai Rutkai par darbu “Citādības atspoguļojums R. Bugavičutes – Pēces romānā “Puika, kurš redzēja tumsā”, M. Hedona romānā “Savādais atgadījums ar suni naktī” un Valtera Sīļa iestudējumos Latvijas Nacionālajā teātrī” (Humanitārās un mākslas zinātnes), darba vadītāja Inese Lāčauniece

3. pakāpe

Kristīnei Budkevičai par darbu “Ģimenes stāsts 20. gadsimta otrās puses Latvijas vēstures kontekstā: Budkeviču ģimenes piemērs” (Humanitārās un mākslas zinātnes), darba vadītāja Aija Kļaviņa Patrīcijai Helēnai Bērziņai par darbu “Vidusskolēnu mācību sasniegumu un pašcieņas līmeņa saistība Es – koncepcijas un atspoguļotā Es – teoriju ietvaros” (Sociālās zinātnes), darba vadītāja Evi Daga – Krūmiņa, konsultante Sandra Slūka, Ieva Stokenberga Aleksim Štēbelim par darbu “Lidostas “Liepāja” lidlauka apkalpes transportlīdzekļu iegādes alternatīvas un ekspluatācijas ekonomiskā izdevīguma izvērtējums” (Sociālās zinātnes), darba vadītāja Diāna Berga, konsultants Agris Sprūde Labklājības ministrijas speciālbalvu saņēma Aleksandra Sonja Miķelsone un Laura Plato par darbu “The Role of Women in Children’s Contemporary Literature” (Humanitāro un mākslas zinātņu joma), darba vadītāja Simona Semjonova.