Skolas formas

Saskaņā ar "Rīgas Franču liceja iekšējās kārtības noteikumiem" skolas formas ir obligātas :

1.-12. klašu skolēniem no 2023.gada 1. septembra.

Formu pasūtīšanas
un uzlaikošanas kārtība

Skolas
formu modeļi