Liceja vadība

Vineta Rūtenberga
Dr. philol.

direktore

Ilze Butkus
Mg. math.

direktores vietniece izglītības jomā 1.-6.kl.

Ilze Dedumiete
Mg.hist., Mg.sc.admin.

direktores vietniece izglītības jomā 7.-12.kl.

Ilze Mateviča
Mg. paed.

direktores vietniece izglītības jomā 1.-6.kl.

Ilona Stepena
Bc. paed.

direktores vietniece izglītības jomā 7.-12.kl.

Jānis Seikstulis

direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Liene Frīdberga
Bc. paed.

direktores vietniece interešu izglītības jomā

Vadības pieņemšanas laiki

Liceja vadībai pieņemšanas laiks pēc pieraksta, saskaņojot ar sekretāri pa tālruni 67474156