Zelta diplomi

2022./2023.m.g.

1. pakāpes diploms piešķirts

Andrievam Arturam Pāžem,Jānim Baškevicam,Agnetei Rancānei,Mārai Saulei,Evelīnai Sviķei,Martai Finogejevai,Bruno Milašam,Oliveram Peham,Laimai Sniedziņai,Maijai Tiesnesei,Ulrikai Vikmanei,Teodoram Krebam,Laurai Kromānei,Etei Milaševičai,Viktorijai Akatovai ,Patrīcijai Buholtei ,Eliai Deonai ,Emīlijai Eņģelei,Miai Grīslei ,Kristiānai Luīzei Porgai ,Sofijai Voščinskai,Laurentam Rafaelam Barrio,Bellai Birulei,Elizabetei Eglītei,Lindai Eņģelei,Keitijai Skrastiņai,Markam Surgovtam,Viktorijai Šumeiko,Matīsam Velikam,Skrastiņai Sofijai,Marijai Kirkilai,Marijai Akatovai,Almai Dupatei,Jānim Rihardam Eglonam,Keitijai Ekai,Marko Kairišam,Līvai Svarinskai,Martai Larai Leitānei, Nikolai Dāvidei, Aleksandram Zeļenkovam, Gotfrīdam Jēgeram,Loretai Elzai Gardai,Annai Gorbunovai, Margaritai Jurčenko,Amandai Kājiņai, Karlīnai Klindžānei, Robinam Masteiko, Marijai Membo,Emmai Milbretai,Ērikam Pēršinam,Alisei Preisai, Kārlim Rozenbergam,Evai Rucei, Adelei Upmacei,Amandai Bendikai, Goranam Ceplevičam,Elīzai Martai Gleškei – Lācei,Augustam Jansonam, Karolīnai Karlivānei,Grietai Matvejai, Jēkabam Matvejam,Bruno Ozoliņam, Teodorai Ponomarjovai,Hildai Staņai,Lauranai Marijai Šīrantei,Dārtai Valdemārei,Patrīcijai Lagzdonai,Jeļizavetai Safonovai, Rinaldam Kromānam, Gustavam Šaiteram,Henrijam Pucim,Artūram Šteinaltam,Hugo Gailītim,Helēnai Ozolai,Laurai Garkanei,Laicānei Monikai,Kristiānai Latkovskai

2021./2022. m.g.​

Ar 1. pakāpes diplomu apbalvoti

Ulla Kajaka-Kargane, Elizabete Pavloviča, Katrīna Estere Rituma, Katrīna Šarpņicka, Alma Dupate, Keitija Eka, Anna Pakalne, Līva Svarinska, Rūta Auziņa, Gabriela Bandere, Nikola Dāvide, Estere Oboiševa, Adele Pizika, Marta Finogejeva, Helena Ozola, Helēna Kotāne, Laura Kromāne, Ete Milaševiča, Patrīcija Rubinska, Elīza Murevica, Sofija Skrastiņa, Marija Akatova, Laura Garkane, Jeļizaveta Safonova, Karīna Kārkliņa, Aleksandra Gorbačenko, Beāte Bauga Rinalds Kromāns, Henrijs Pucis, Gustavs Šaiters, Artūrs Šteinalts, Jānis Rihards Eglons, Marko Kairišs, Gotfrīds Jēgers, Aleksandrs Zeļenkovs, Krišjānis Knesis, Bruno Bošs, Bruno Milašs, Ansis Vēberis, Tomass Stenlijs Matisons, Jānis Baškevics, Jānis Lasmanis, Eduards Sausais, Teodors Krebs

2018./2019. m.g.

Ar 1. pakāpes diplomu apbalvoti

Patrīcija Jukša, Lūkass Roberts Kellijs, Laura Selecka, Anna Misiņa, Katrīna Krūmiņa, Evelīna Purva, Ance Višķere, Elza Boša, Elīza Brizgo, Elza Eņģele, Ritvars Kivkucāns, Andrievs Arturs Pāže, Marija Akatova, Nadīne Jansone, Odrija Kreigere, Dārta Auslande, Laura Jundze, Vivjena Anna Kalniņa, Elīza Pētersone, Anna Reimane, Kārlis Jaunzems, Emīlija Krūzkopa, Sofija Skrastiņa, Artūrs Vītums, Ronalds Ozols, Mārtiņš Babrāns, Mārtiņš Zakulis, Nikola Dumbrovska, Teodors Krebs, Marta Alise Straupeniece, Lote Actiņa, Enija Baltalksne, Marta Lara Leitāne