Sadarbība

ES māja un programma “Eiropas Parlamenta vēstnieku skola”

Kopš 2016.gada Rīgas Franču licejs sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroju (EPIB) Latvijā piedalās programmā «Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola».

Tās mērķis ir 9.-12.klašu jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas Savienības daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties, mācoties uzklausīt viedokļus un diskutēt, atšķirt objektīvus argumentus no emocionāliem un pieņemt objektīvus lēmumus.

Šīs programmas ietvaros Rīgas Franču liceja vidusskolēniem un skolotājiem 2017.gadā novembrī bija iespēja apmeklēt Eiropas institūcijas Briselē un piedalīties jauniešu uzklausīšanā Eiropas Parlamentā. Liceja skolēni kopā ar jauniešiem no Francijas un Beļģijas bija sagatavojuši priekšlikumus bezdarba mazināšanai un idejas jaunu uzņēmumu radīšanai. Skolēni diskutēja darba grupās un tikās ar eirodeputātu Krišjāni Kariņu. Savukārt, lai gūtu pieredzi par metodisko darbu, veidojot stundas par Eiropas Savienību, liceja skolotāja Liene Apine-Birkmane kopā ar citu ES valstu skolotājiem piedalījās skolotāju seminārā Eiropas Parlamentā, kur licejistu veidotais materiāls tika atzinīgi novērtēts.

Šajā mācību gadā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” mērķis ir apzināt iemeslus, kāpēc Eiropas jaunieši visai maz piedalās Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanās. Liceja 11.a klases skolēni, kas piedalās šajā projektā, franču valodas stundu ietvaros izstrādāja anketu, lai apzinātu skolas audzēkņu informētību un zināšanas par jauniešu iespējām Eiropas Savienībā. Viņus konsultē Latvijas deputāte Eiropas Parlamentā Inese Vaidere.

2017.gada 17.novembrī Inese Vaidere viesojās licejā,lai Valsts svētku nedēļas ietvaros iepazīstinātu 11.un 12.klašu skolēnus ar Latvijas interešu pārstāvēšanu Eiropas institūcijās un citām aktualitātēm.

Šīs tikšanās laikā tika demonstrēts un diskutēts arī 11.klases skolēnu apkopotais materiāls par liceja jauniešu zināšanām par Eiropas Savienību un Latvijas deputātu lomu likumu pieņemšanas procesā.

11.klases skolēni turpina sadarbību ar Inesi Vaideri projektā ‘’Atvērtā grāmata’’,kura ideja ir, lasot grāmatu par deputāti, iesūtīt deputātes birojā konkrētus jautājumus un ierosinājumus, par kuriem varētu diskutēt jauniešu forumā nākošajā gadā Briselē.

11.a klases skolēni turpina darboties vēstnieku skolas programmā. Šī gada 9.februārī Eiropas Parlamenta Informācijas birojā 11.klases skolēni tikās ar Eiropas Parlamenta deputātu Arti Pabriku, kā arī piedalījās diskusijā ar režisori un filozofi Kristu Burāni par tēmu ‘’Pilsoniskā līdzdalība’’.

Nākamais programmas posms ir Eiropas dienas organizēšana licejā 2018.gada maijā.

Francijas Institūts

Jau vairākus gadus Franču licejs veiksmīgi sadarbojas ar Francijas institūtu Latvijā. Galvenie sadarbības aspekti:

– Kopš 2012./2013. mācību gada Francijas vēstniecības finansiāls atbalsts nodrošina bilingvālu politikas zinātņu, filozofijas un ekonomikas apguvi vidusskolas klasēs. Šī bilingvālā projekta mērķis ir franču valodu integrēt dažādos mācību priekšmetos, tādējādi „iedzīvinot” tās lietojumu un dodot skolēniem iespēju izmēģināt savas valodas prasmes. Ik gadu licejā stundas vada kāds starptautiskais brīvprātīgais

– Francijas Eiropas lietu un Ārlietu ministrijas apmaksāts lektors. Līdz šim Francijas institūta izraudzītie pasniedzēji nodrošināja vispārējās franču valodas stundas, bet kopš 2017. gada septembra lektors 9.-12.klašu skolēniem māca sociālās zinības, ekonomiku un politikas zinības franču valodā.

– Pateicoties Francijas vēstniecības atbalstam, Rīgas Franču licejs ieguvis starptautisku kvalitātes zīmi “LabelFrancÉducation” par sasniegumiem franču valodas mācīšanā un kultūras uzplaukuma veicināšanā. Šo kvalitātes zīmi piešķir Ārlietu un starptautiskās attīstības, Izglītības, augstākās izglītības un pētniecības ministriju, kā arī aģentūras AEFE, Francijas institūta un „Mission laïque française” pārstāvji. Pasaulē šo atzinības zīmolu saņēmusi tikai 91 skola, bet Baltijas valstīs Rīgas Franču licejs ir vienīgā skola, kas šādi novērtēta. 2021./2022. mācību gadā augstais novērtējums licejam piešķirts atkārtoti. – Jau gandrīz 20 gadus licejs uzņem Francijas vēstniecības un Francijas institūta rīkotā ikgadējā franču valodas skolotāju semināra dalībniekus no visas Latvijas. Šos seminārus, kuru mērķis ir sniegt atbalstu skolotāju tālākizglītībā, it īpaši jauno skolotāju profesionālajā pilnveidē, vada Francijas vēstniecības apmaksāti eksperti, kuri vada franču valodas kā svešvalodas mācīšanas meistarklases un iepazīstina ar jaunākajām mācību metodēm. 2017. gadā semināra ietvaros liceja skolotājiem tika atklāts starptautiskais franču valodas skolotāju sociālais tīkls „IF Profs Lettonie”.

– Rīgas Franču licejā un visā Latvijā strādājošajiem franču valodas skolotājiem tiek piedāvātas arī Francijas valdības stipendijas pedagoģiskajiem tālākizglītības kursiem vai valodas praksei Francijā. – Francijas institūts Latvijā atbalsta franču valodas apguvi, regulāri rīkojot franču rakstnieku vai citu speciālistu viesošanos licejā un tikšanās ar skolēniem. Aktīva sadarbība notiek Frankofonijas dienu ietvaros: Rīgā viesojas dažādi viesmākslinieki, skolēni piedalās dzejas lasījumu un frankofono dziesmu konkursos, notiek preses konference ar vēstnieku un Ārlietu ministrijas pārstāvju piedalīšanos. – Jaunākais Franču licejā un Francijas institūta sadarbībā ir parakstīta vienošanās par digitālās datu bāzes franču valodā “Culturthèque” bezmaksas izmantošanu liceja skolēniem un skolotājiem. Tāpat tiek plānots, ka liceja skolēniem būs brīva pieeja Francijas institūta mediatēkai, ar kuras materiāliem šī gada martā 9. klašu skolēnus iecerējis iepazīstināt franču vieslektors.

Skolēnu apmaiņas programma

Dažādi starptautiski projekti, kas ļauj paplašināt redzesloku un ikdienā apgūto izmantot praksē, ir svarīga Rīgas Franču liceja dzīves daļa, it īpaši divpusējie kontakti. Vairākus gadus skolēni un skolotāji piedalījušies Eiropas programmas « Comenius » projektos, kā arī sadarbojušies ar dažādām Francijas skolām. 

Kopš 2014.gada licejs sadarbojas ar Sarānas Monžuā pamatskolu (College Montjoie de Saran) Orleānā. 

Vispozitīvākais aspekts šajā programmā ir latviešu un franču skolēnu sarakste un sarunas Skype franču valodā visa mācību gada garumā. Skolēni savstarpēji iepazīstas neklātienē ar vēstuļu palīdzību, bet mācību gada sākumā dodas uz Franciju, lai satiktos Sarānā. Liceja skolēni pavada nedēļu, dzīvojot franču ģimenēs, piedaloties mācību stundās un dodoties interesantās ekskursijās, piemēram, uz Luāras ieleju un pilīm, uz Parīzi. Pēc tam visa mācību gada garumā skolēni sarakstās un sarunājas Skype. Mācību gada beigās franču skolēni viesojas Latvijā. 

2016.gada pavasarī 7.–9. klašu skolēni savās ģimenēs uzņēma 22 skolēnus no Orleānas. Franču skolēnus pavadīja skolas direktors Dorvāla kungs un pedagogi. Viesi piedalījās svešvalodu mācību stundās, apmeklēja Vecrīgu un aktīvi sportoja Mežaparka trasē, kā arī vienojās kopīgā koncertā. 

Katru gadu šai apmaiņas programmai ir kāda īpaša ievirze. Pirmos 2 gadus tie bija muzikāli projekti, bet 2016./2017. mācību gadā projektam bija sportiska ievirze. Kad franču skolēni un pedagogi no jauna viesojās Rīgā 2017.gada rudenī, viņus savās ģimenēs uzņēma bērni, kuri aprīlī apmaiņas programmas ietvaros bija Francijā. Šajā reizē viesi ne tikai apmeklēja mācību stundas, bet arī piedalījās Liceja sporta dienā jaunajā sporta stadionā Kr.Barona ielā un kopīgā orientēšanās spēlē pa Rīgas ievērojamākajām vietām. 

2018.gada februārī Liceja skolēni ir saņēmuši vēstules no jaunajiem projekta dalībniekiem un sāk iepazīties, rakstot vēstules, lai nākamā mācību gada sākumā (2018. gada septembrī) dotos uz Franciju un 2019.gada aprīlī uzņemtu savus franču vienaudžus Latvijā. 

Sarānas skolēni ir ļoti ieinteresēti redzēt jauno liceju, un vēlas uzzināt, kā notiek gatavošanās Latvijas simtgadei. Jaunais projekts iecerēts ar muzikālu ievirzi: kopā tiks apgūtas dziesmas franciski, latviski un angliski. Sarānas skolas jaunieši un skolotāji ir ļoti ieinteresēti šajā sadarbībā. Viņi skolā izveidojuši speciālu stendu par Latviju, un mācību stundās tiek runāts par Latviju. Šī gada janvārī vairākām franču skolēnu klasēm notika interesants pasākums – Latvijai, Rīgai un Rīgas Franču licejam veltīta pēcpusdiena, kuras laikā viņi ar Skype palīdzību sazinājās ar Rīgu, kur 9.b klases skolniece Nikolīna Rūtenberga stāstīja par Liceju un atbildēja uz viņu jautājumiem. 

Šis sadarbības un skolēnu apmaiņas projekts ļauj gūt labu pieredzi gan valodu apguvē, gan iepazīt citu kultūru. 

2019.gada maijā Sarānas Monžuā pamatskolas (College Montjoie de Saran) skolēni un pedagogi 5.gadu viesojās Latvijā. Par saviem iespaidiem Latvijā viņi raksta šeit.