Sadarbība

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments

Rīgas Franču licejs veiksmīgi sadarbojas ar Rīgas domes Labklājības departamentu, kas kopā ar sadarbības partneriem skolām piedāvā nodarbības gan skolēniem, gan vecākiem. Skolēniem tiek organizētas nodarbības par veselību un drošību veicinošām tēmām, vecākiem – par bērnu un pusaudžu audzināšanu, attīstību dažādos vecuma posmos, uzvedības problēmām u.c tēmām. 


Francijas institūts

Jau vairākus gadus Franču licejs veiksmīgi sadarbojas ar Francijas institūtu Latvijā. Pateicoties Francijas vēstniecības atbalstam, Rīgas Franču licejs ieguvis starptautisku kvalitātes zīmi “LabelFrancÉducation” par sasniegumiem franču valodas mācīšanā un kultūras uzplaukuma veicināšanā. Šo kvalitātes zīmi piešķir Ārlietu un starptautiskās attīstības, Izglītības, augstākās izglītības un pētniecības ministriju, kā arī aģentūras AEFE, Francijas institūta un „Mission laïque française” pārstāvji. Pasaulē šo atzinības zīmolu saņēmusi tikai 91 skola, bet Baltijas valstīs Rīgas Franču licejs ir vienīgā skola, kas šādi novērtēta. 2021./2022. mācību gadā augstais novērtējums licejam piešķirts atkārtoti. – Jau gandrīz 20 gadus licejs uzņem Francijas vēstniecības un Francijas institūta rīkotā ikgadējā franču valodas skolotāju semināra dalībniekus no visas Latvijas. Šos seminārus, kuru mērķis ir sniegt atbalstu skolotāju tālākizglītībā, it īpaši jauno skolotāju profesionālajā pilnveidē, vada Francijas vēstniecības apmaksāti eksperti, kuri vada franču valodas kā svešvalodas mācīšanas meistarklases un iepazīstina ar jaunākajām mācību metodēm.


ES māja

Es mājā var saņemt pieredzējušu speciālistu konsultācijas, kā labāk izmantot ES sniegtās iespējas, aplūkot izstādes, kā arī piedalīties dažādos bezmaksas pasākumos: diskusijās par Latvijai un Eiropas Savienībai svarīgiem notikumiem, informatīvajos semināros un nodarbībās, radošajās darbnīcās, kino vakaros, izrādēs. Licejisti labprāt iesaistās Es mājas rīkotajās aktivitātēs un konkursos, aktīvi pilda Eiropas eksāmena uzdevumus.


Rīgas Stradiņa universitāte

Rīgas Franču licejam ir noslēgts sadarbības līgums par prakses vietu nodrošināšanu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studentiem. Prakses laikā studenti organizē nodarbības skolēniem par pirmo medicīnisko palīdzību, atkarību izraisošu vielu ietekmi uz organismu, veselīga uztura un fizisko aktivitāšu ietekmi uz organismu, personisko higiēnu un pubertāti, mediķa profesiju u.c. 

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studiju programmas Māszinības studentu vadībā liceja pedagogiem ir iespēja atsvaidzināt zināšanas, kā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību bērniem un pieaugušajiem. 

RSU vēstneši katru gadu dodas uz Latvijas skolām, lai jauniešiem pastāstītu par augstākās izglītības nozīmi un studiju iespējām RSU.  Liceja 12. klašu skolēni augstu novērtē iespēju uzdot jautājumus par studijām saviem vienaudžiem.


Junior Achievement Latvia

JA Latvia piedāvātās mācību metodes dod iespēju apgūt praktiski Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mācību priekšmetu programmās iekļautos teorētiskos jautājumus, ļaujot skolēniem saskatīt akadēmisko zināšanu pielietojamību reālajā dzīvē. Rīgas Franču licejs ilgstoši ir JA dalībskola, ar panākumiem piedalās jauniešu mācību uzņēmumu skatēs un konkursos.


Latviešu valodas aģentūra

Latviešu valodas aģentūras darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas ‒ Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas ‒ statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību. Valodas aģentūras eksperti palīdz stiprināt dialogu ar jauniešiem un ļaut viņiem dalīties viedoklī par valodu, rosinot domāt par daudzveidīgām izteikšanās iespējām latviešu valodā, valodas jaunrades potenciālu, valodas mītiem un līdzdalību valodas pilnveides procesā.