Mācību līdzekļi

Mācību līdzekļu saraksts

2023./2024. m.g.2022./2023. m.g.

uzdevumi.lv

Uzdevumi.lv pieejama teorija, uzdevumi un testi 1.-12. klases mācību priekšmetos. Skolēni portālā var patstāvīgi apgūt mācību tēmas un sagatavoties ieskaitēm un valsts pārbaudes darbiem, skolotāji – sūtīt skolēniem pārbaudes darbus, bet vecāki – sekot līdzi sava bērna zināšanām.

Espace virtuel

Digitāla platforma ar  daudzveidīgu franču valodas  mācību materiālu klāstu.

soma.lv

Soma.lv nodrošina pieeju visiem “Lielvārds” un sadarbības partneru mācību materiāliem no pirmsskolas līdz 12. klasei. Izmantojot skolas kolektīvo abonementu, SOMA ir pieejama pedagogiem, vecākiem un skolēniem. 

māconis.zvaigzne.lv

Māconis ir Apgāda Zvaigzne ABC izdoto tiešsaistes mācību materiālu lietošanas vietne. Šī vietne paredzēta mācību e-grāmatu, darba lapu, pārbaudes darbu, metodisko materiālu, tiešsaistes interaktīvo mācību materiālu un testu, kā arī mācību grāmatu tiešsaistes papildsatura lietošanai.

eduspace.lv

Mācību satura krātuve nodrošina iespēju izmantot e-mācību vidi, kas ir integrēta ar skolvadības sistēmu E-klase.