Skolēnu pašpārvalde

Sastāvs 2022./2023. m.g.

Aleksejeva Katrīna Anna – 11.a
Anšmits Viktors – 11.c
Blanks Jēkabs – 11.c
Ešenvalde Anna Elizabete – 10.b
Grosena Marta – 11.d
Jakovļeva Patrīcija Anna – 10.b
Jurgensons Kristofers Dāniels – 12.c
Kļaviņa Līva Emīlija – 12.a
Lapa Jasmīna – 12.
Lauciņa Una Līna – 11.d
Rītupe Marija Anna – 10.c
Rutks Frederiks Gints – 11.a
Šķudītis Gustavs – 10.c