ZINĪBU DIENA

1. septembrī pulcēšanās 1.-6. klašu un 12. klašu skolēniem Mēness ielas pagalmā plkst. 9.00, 7.-11. klašu skolēniem Valdemāra ielas skolas pagalmā plkst. 10.00.

Zinību dienas apsveikums un norises laiki


kaut kas vēl augstāk

pār galotnēm

 zilums kluss

tas ir tik skaisti

nekas nav bijis

viss būs. 

/Imants Ziedonis/


Lai darbīgs, radošs un veiksmīgs mācību gads!