Pieredzes apmaiņa

Š.g. 25.oktobrī Rīgas Franču licejā viesojās Ventspils Centra sākumskolas pedagogi. Mūsu skolas pedagogi prezentēja savu skolu un organizēja radošās darbnīcas. 

Radošajā darbnīcā Saskaitāmos mainot vietām, stunda nemainās Māra Kalniņa, Ligita Einika un Iveta Trope dalījās pieredzē, kā no standarta idejām savstarpējā sadarbībā plānot mācību stundu, kā efektīvi īstenot stundu tēmas aktualizācijas posmu, kā veidot snieguma līmeņus  un novērtēt skolēnu prasmes. 

Savukārt datorikas skolotāja Vitnija Kokoreviča radošajā darbnīcā Digitālie rīki preventīvās mācību disciplīnas nodrošināšanai dalījās pieredzē, kā digitālie rīki sniedz atbalstu skolotājam preventīvās mācību disciplīnas nodrošināšanā,  laika plānošanā, sekošanā noteikumu izpildei, skolēnu dalīšanai grupās, uzmanības piesaistīšanā un noturēšanā, atgriezeniskās saitei iegūšanā.


01.11.2023.