Uzņemšana 10. klasē 2023./2024. m.g.

Sākot ar 2023./2024. mācību gadu 10. klašu izglītojamie apgūs visus mācību priekšmetus, kas nodrošinās iespēju atbildīgāk un izsvērtāk izvēlēties sev atbilstošāko virzienu no trīs piedāvātajiem

Padziļināto kursu izvēle notiks 12.klasē izvēlētā virziena ietvaros. Atbilstoši skolas specializācijai aicinām turpināt apgūt franču valodu 12. klasē.

Normatīvie dokumenti