Par bērnu reģistrēšanu 1. klases pretendentu sarakstā.

Uzņemto
skolēnu medicīnas dokuments
nr. 026/u
jāiesniedz Mēness ielā 8 medicīnas māsai no 12. līdz 23.augustam:

pirmdiena, otrdiena plkst. 13.00-17.00

trešdiena, ceturtdiena, piektdiena plkst. 9.00-13.00

Vecāki (likumiskie pārstāvji) var iesniegt pieteikumu skolā, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Pieteikumu reģistrācija un uzņemšana 1.klasē notiek saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-199-sn, Rīga 2023.gada 26.aprīlī.

Vecāki( likumiskie pārstāvji) iesniegumu par skolēna uzņemšanu 1.klases pretendentu sarakstā var nosūtīt elektroniski