Par bērnu reģistrēšanu 1. klases pretendentu sarakstā.

2023./2024.m.g. 1. klasē uzņemto
skolēnu medicīnas dokuments
nr. 026/u
jāiesniedz medicīnas
māsai Mēness ielā 8
no 14.-25.augustam

Darba laiks augustā:

pirmdien, otrdien 13:00 – 17:00

trešdien,ceturtdien, piektdien 9:00 – 13:00

Vecāki (likumiskie pārstāvji) var iesniegt pieteikumu skolā, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Pieteikumu reģistrācija un uzņemšana 1.klasē notiek saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-199-sn, Rīga 2023.gada 26.aprīlī.

Vecāki( likumiskie pārstāvji) iesniegumu par skolēna uzņemšanu 1.klases pretendentu sarakstā var nosūtīt elektroniski